Kun iloitset pienistä asioista, voit iloita usein

TOIMINTATERAPEUTTI

Koulutus

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 1989 Turussa. Koulutus sisälsi toimintaterapeutin koulutuksen lisäksi syventävät opinnot, jotka minulla oli somaattiset sairaudet/vammat.

Työkokemusta terapeuttina on kertynyt opiskeluaikana Satakunnan keskussairaalasta ja Maskun kuntoutuskeskuksesta.
Valmistumisen jälkeen työskentelin aluksi Vaasassa, jossa toimin ensin mielenterveyskeskuksen alaisessa päivätoimintakeskuksessa ja sitten terveyskeskuksessa.

Vaasasta olen paluumuuttanut Poriin vuonna 1991. Täällä ollessa olen työskennellyt Porin kaupungin sairaalassa ja Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Vuodesta 1998 olen toiminut päätoimisesti ammatinharjoittajana. Asiakkaita minulla on ollut kaikista ikäluokista. Suuri osa asiakkaistani tulee toimintaterapiaan neurologisen diagnoosin ja sen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Peruskoulutuksen lisäksi olen suorittanut Kasvatustieteen approbatur-tutkinnon (15 ov), viestinnän erikoistumisopinnot (20 ov) sekä lapsi ja nuori toimintaterapiassa (20 ov). Vuonna 2019 suoritin työkykykoordinaattorin koulutuksen (10 op, Kuntoutussäätiö Helsinki) ja Hyvinvointia puistoista ja puutarhoista -kurssin (3 op, Helsingin yliopisto). Muita pidempiä koulutuksia on Terveyttä ja hyvinvointia valokuvasta, kuuden päivän koulutus IE-menetelmästä, jota voin käyttää kognitiiviseen harjoitteluun ja kuntoutukseen. Lisäksi minulla on Ahaa! aivotreeniä -ohjaajakoulutus. 

Viimeksi innostuin osallistumaan Turun yliopiston alaiseen Tulevaisuusohjaus -koulutukseen. 15 op koulutuksesta jäi käteen uusia näkökulmia, ajatuksia ja harjoituksia. Tulevaisuuden ohjauksessakin ihminen nähdään aktiivisena toimijana oman tulevaisuutensa suhteen.

Työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyen olen suorittanut IPS-valmentajakououtuksen sekä pätevöitynyt työterveyteen sosiaalialan asiantuntijana. Lisäksi minulla on työsuorituksen (AWP-FI, WCPA) sekä työtehtävän ominaispiirteiden arviointiin (AWC-FI) käyttäjäkoulutukset.

Työkokemus

Ammattitaitoani pidän yllä seuraamalla alan kehitystä ja osallistumalla vuosittain koulutuksiin sekä lukemalla ammattikirjallisuutta. Lisäksi minulla on ryhmätyönohjaus 10 kertaa vuodessa. Toimintaterapia toteutetaan suomen kielellä, myös kommunikointia tukevat apukeinot ovat käytössä.

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.
Tehtävänä on tukea ihmistä jatkamaan toimintaansa, kasvuaan, opiskeluaan tai työtään.

Ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tämä näkemys on toimintaterapian perusta. Toimintaterapiassa arvioidaan yksilön toimintakykyä ja siihen vaikuttavia osa-alueita.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänhallinta. Toimintaterapian yksilölliset tavoitteet ja menetelmät luodaan keskusteluissa. Keinoina ovat kuntoutus, apuvälineiden käyttö ja ympäristön muokkaus.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

TOIMITILAT

Otan vastaan esteettömissä tiloissa Luvianpuistokadulla (vanha kauppis).