Kun iloitset pienistä asioista, voit iloita usein

TOIMINTATERAPEUTTI

Kuva minusta

Koulutus

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 1989 Turussa. Koulutus sisälsi toimintaterapeutin koulutuksen lisäksi syventävät opinnot, jotka minulla oli somaattiset sairaudet/vammat.

Työkokemusta terapeuttina on kertynyt opiskeluaikana Satakunnan keskussairaalasta ja Maskun kuntoutuskeskuksesta.
Valmistumisen jälkeen työskentelin aluksi Vaasassa, jossa toimin ensin mielenterveyskeskuksen alaisessa päivätoimintakeskuksessa ja sitten terveyskeskuksessa.

Vaasasta olen paluumuuttanut Poriin vuonna 1991. Täällä ollessa olen työskennellyt Porin kaupungin sairaalassa ja Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Vuodesta 1998 olen toiminut päätoimisesti ammatinharjoittajana. Asiakkaita minulla on ollut kaikista ikäluokista. Suurin osa asiakkaistani tulee toimintaterapiaan neurologisen diagnoosin ja sen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Peruskoulutuksen lisäksi olen suorittanut Kasvatustieteen approbatur-tutkinnon (15 ov), viestinnän erikoistumisopinnot (20 ov) sekä lapsi ja nuori toimintaterapiassa (20 ov). Vuonna 2019 suoritin työkykykoordinaattorin koulutuksen (10 op, Kuntoutussäätiö Helsinki) ja Hyvinvointia puistoista ja puutarhoista -kurssin (3 op, Helsingin yliopisto). Muita pidempiä koulutuksia on Terveyttä ja hyvinvointia valokuvasta, kuuden päivän koulutus IE-menetelmästä, jota voin käyttää sitä kognitiiviseen harjoitukseen ja kuntoutukseen. Lisäksi minulla on Ahaa! aivotreeniä -ohjaajakoulutus. 

Pidempinä arviointimenetelmien koulutuksina olen suorittanut AMPS-, M-fun ja Gas-menetelmä -koulutukset.  

Työkokemus

Ammattitaitoani pidän yllä seuraamalla alan kehitystä ja osallistumalla vuosittain koulutuksiin sekä lukemalla ammattikirjallisuutta. Lisäksi minulla on ryhmätyönohjaus 10 kertaa vuodessa. Toimintaterapia toteutetaan suomen kielellä, myös kommunikointia tukevat apukeinot ovat käytössä.

Olen Kelan palveluntuottaja yksilöterapian osalta.

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.
Tehtävänä on tukea ihmistä jatkamaan toimintaansa, kasvuaan, opiskeluaan tai työtään.

Ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tämä näkemys on toimintaterapian perusta. Toimintaterapiassa arvioidaan yksilön toimintakykyä ja siihen vaikuttavia osa-alueita.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänhallinta. Toimintaterapian yksilölliset tavoitteet ja menetelmät luodaan keskusteluissa. Keinoina ovat kuntoutus, apuvälineiden käyttö ja ympäristön muokkaus.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

TOIMITILAT

Toimintaterapeutti Pori, Tarja-Perttula Sjöros, Korventie 14

Tilat sijaitsevat pienkerrostalon alakerrassa, katutasossa.

Etuovella on kaksi porrasaskelmaa, takaoven kautta sisälle pääsee pyörätuolilla. Sähkökäyttöisen pyörätuolin kanssa ovi saattaa jäädä liian pieneksi. Parkkitilaa on rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Tilat sisältävät yhden erillisen huoneen, harjoituskeittiön sekä kylpyhuoneen. Neliöitä on reilu 30. Tilat ovat aina käytössä kokonaisuudessaan.

OTA YHTEYTTÄ